Naast veiligheid draait in onze branche alles om het leveren van kwaliteit. MOB heeft een reputatie opgebouwd dankzij de hoge, consistente kwaliteit van haar werk. Onze ambitie is om op alle niveaus volledige focus te houden op de kwaliteit van ons werk en te streven naar continue verbetering. Daarbij maken we vooraf degelijke risicobeoordelingen en kijken we goed naar alle aspecten van het uit te voeren werk. Onze platte managementstructuur zorgt voor snelle raadpleging en besluitvorming, zodat projecten op tijd en binnen het budget uitgevoerd kunnen worden.

Onze aanpak Middels een vlakke organisatie en een adequate overlegstructuur zorgen we ervoor dat we op alle niveaus en op alle momenten optimale sturing geven. Dit zorgt ervoor dat we met elkaar in staat zijn om het werk binnen budget en volgens planning over te dragen aan de opdrachtgever.

Onze HSEQ-systemen worden gewaarborgd door middel van een logboek. Dit bevat alle documentatie en instructies, en garandeert de systematische registratie en transparante communicatie van projectdocumenten, traceerbaarheid, interne audits en audits van leveranciers en onderaannemers.

Onze QA/QC specialisten
Ons team van gemotiveerde QA/QC specialisten toetst en waarborgt continu de laskwaliteit van MOB en staat samen met de vakbekwame medewerkers op de werkvloer garant voor de volledige traceerbaarheid van ons werk. QA/QC zorgt ervoor dat iedere belanghebbende bekend is met de eisen die gesteld worden vanuit wet- en regelgeving, normen en de eisen vanuit de opdrachtgevers. Onze lassers zijn voor de meest gangbare normen en lasprocessen gekwalificeerd en zijn daardoor zeer breed inzetbaar. Naast uitstekende productiefaciliteiten beschikt MOB over een eigen X-ray voorziening waarin door een onafhankelijke NDO firma het laswerk wordt gecontroleerd.

MOB is ISO 9001:2015 en ISO 3834-2:2006 gecertificeerd.