In september 2020 heeft MOB haar werkzaamheden afgerond voor een geothermisch project in Den Haag. Onze opdrachtgever schakelde onze organisatie in voor de realisatie van het mechanische deel van het project. 

Een directe bijdrage aan verduurzaming 
Den Haag heeft als streven om in 2030 klimaatneutraal te zijn, waarvoor een echte omslag in energiegebruik en energieopwekking nodig is. Het AWCE project is daarom een uniek project binnen Nederland, met als doel om aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest. Het project maakt gebruik van twee putten die geboord zijn naar een diepte van ruim 2000 meter. De bovengrondse installatie haalt de warmte uit het water en levert dit aan een distributienet van Eneco. Het distributienet voorziet vervolgens huishoudens van warm water waarmee zij hun huis kunnen verwarmen. 

De uitvoering van het project 

Fase 1 
MOB kreeg een window van 7 uur in de nacht om een bypass te installeren waardoor een deel van de bestaande situatie gesloopt kon worden. Na 7 uur moest de installatie weer operationeel zijn. Eneco moet namelijk warmte kunnen blijven leveren aan de huishoudens. Fase 1 betrof werkzaamheden met een hoge moeilijkheidsgraad, omdat de werkzaamheden onder een hoge tijdsdruk gerealiseerd moesten worden in een gebouw. De nachtelijke omzetting is binnen de 7 uur afgerond en succesvol verlopen. 

Fase 2
Fase 2 betrof de bouw van de nieuwe installatie. Tijdens deze fase hebben we sloop en piping installatie werkzaamheden uitgevoerd. Ook deze fase had zijn uitdagingen. Het was bijvoorbeeld lastig om pijpleidingen in te hijsen, vanwege het vele steigerwerk en krappe ruimtes. Fase 2 is begin september afgerond. 

Fase 3
Fase 3 is begin september 2020 uitgevoerd. Deze fase betrof weer een omzetting, waarin de nieuwe installatie gebruiksklaar en gereed is gemaakt. Ook in deze fase had MOB weer circa 6 uur de tijd om haar werkzaamheden te realiseren. De omzetting is binnen de gestelde deadline afgerond en succesvol verlopen.