In juni 2020 ging MOB van start met een turnaround voor Gunvor op Europoort Rotterdam. Vanwege het coronavirus duurde deze turnaround een aantal maanden in plaats van een aantal werken. 

Een turnaround van grote omvang
Gunvor is een moderne raffinaderij en een internationaal distributiecentrum, gevestigd op Europoort. Vanwege de coronacrisis was besloten om de oorspronkelijke datum van de turnaround te verplaatsen naar juni 2020 en de turnaround een aantal maanden te laten duren in plaats van enkele weken. Op deze manier was er een minimale bezetting op site en konden alle aannemers de werkzaamheden konden uitvoeren op basis van de richtlijnen van het RIVM. 

Tijdens de turnaround zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden, reparaties en andere mechanische en leidingwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast werd aan MOB gevraagd een extra opdracht uit te voeren, beter bekend als ‘de Crexit’. Deze opdracht omvatte de separatie van Crude 1 en 2 plant. Dit was een lastige klus, waardoor de moeilijkheidsgraad van deze turnaround werd verhoogd. Omdat de werkzaamheden verdeeld werden over een langere periode kon MOB zich extra goed focussen op het leveren van kwaliteit en veilig haar werkzaamheden realiseren.