Coils spoedreparatie

Op Shell Moerdijk hebben we coils in een fornuis gerepareerd. Het betrof een spoedreparatie, waarbij we onze vakkennis en oplossend vermogen volop konden inzetten.

Plan van aanpak in rap tempo

Eind november zijn we met het plan van aanpak begonnen. Half december konden we buiten starten en half april hebben we het project afgerond.

Coils van fornuis naar Keenstraat
Als eerste moesten we de coils uit het fornuis halen. Dat kon maar op 1 locatie. We begonnen met het separeren van het fornuis en het creëren van een hijsgat. Om te zorgen dat er voldoende bewegingsruimte was voor het doorhalen van de coils, hebben we alles inclusief 2 TLE’s rondom het hijsgat verwijderd.

Binnen het fornuis zijn de coils eerst spanningsvrij gemaakt. De elementen werden doorgesneden met een watersnijder en met behulp van takels en hijsbalk hebben we de coils doorgehaald.

Die coils zijn vervolgens naar de Keenstraat getransporteerd. Wij hadden ervoor gekozen om zoveel mogelijk lassen in de prefab uit te voeren, omdat we daar de meest gunstige omstandigheden hebben.

De juiste laskwalificaties en training voor speciale legering

Van te voren had QC gezorgd dat we de juiste laskwalificaties hadden en hebben we ons getraind op speciale legering met aluminium en nikkel.

Het laswerk, zowel in de shop als op site, vroeg van iedereen hun beste vakmanschap. Het koppige materiaal, de benarde posities waarin de lassers hun werk moesten doen, 128 oud op nieuw lassen; het was echt specialistisch werk waarbij we goed hebben laten zien wat we waard zijn.

Alles weer netjes op zijn plaats
Na de prefab zijn de elementen terug op transport gegaan naar site en in het fornuis geïnstalleerd.  Als laatste werd alles weer teruggebouwd, de separatie ontstoken en het gecreëerde hijsgat hersteld. Medio april was de klus afgerond, binnen het geraamde budget.

Zoals Shell het zelf zegt: “Allen dank voor jullie inspanningen en toewijding om deze mijlpaal voor MLO fornuis 22 te bereiken. Het is soms een lastig traject geweest, maar samen hebben we dit resultaat behaald. Mooi resultaat, dank!