In oktober 2019 ging MOB van start met de realisatie van een mechanical en piping project voor onze opdrachtgever in Bergen op Zoom. Het betrof de installatie van een warmtesysteem, zodat de bedrijfsvoering in gang kon worden gezet.

Het leveren van kwaliteit MOB heeft voor dit project diverse mechanical en piping werkzaamheden uitgevoerd. In de afgelopen 35 jaar hebben we op dit gebied veel expertise opgedaan, waardoor het voor ons een relatief gemakkelijk uit te voeren project was. Uiteindelijk zijn er circa 600 meter aan pijpleidingen geïnstalleerd op een pijpbrug, oftewel, op hoogte. Daarnaast hebben we ook enkele andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals een aantal isolatiewerkzaamheden. Uiteindelijk zijn er 2.000 manuren aan dit project besteed en hebben we het project begin december 2019 succesvol afgerond.